Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2013

Ευρυτανική Περιήγηση

μερική άποψη της λίμνης κρεμαστών

η μοναδική γέφυρα τατάτνας

λίμνη κρεμαστών

γέφυρας της τέμπλας στον αχελώο

φιδάκια

άνοιξη στην παλαιά βίνιανη

γεφύρι παλαιάς βίνιανης

προυσσός

θέα της λίμνης από τα "τσαγκαράλωνα"

τρικιεριώτης - ποταμίσια παραλία

ανοιξιάτικο βελούχι

ο χειμώνας στα ευρυτανικά βουνά

η μεταμόρφωση της σωτήρος στο παλαιό μικρό χωριό

ευρυτανικά βουνά

το καρπενήσι από την κορυφή του κόνισκου

καταράκτης στο πανταβρέχει

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου